Bu bölüm sitenin genel kullanım şartlarını, bununla ilgili genel kuralları ve yasal sorumlulukları içermektedir.

Lütfen, Golden Reklam Tic San Ltd Şti’ne ait goldendisplays.com.tr internet sitesini kullanmadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okuyunuz. Golden Reklam Tic San Ltd şti veya goldendisplays.com beraberce veya ayrı ayrı olarak aşağıda Golden Displays olarak kullanılmaktadır.

www.goldendisplays.com sitesini ziyaret etmek için üye olmanız gerekmemektedir. Ancak site içerisinden alışveriş yapmak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olduğunuz durumda www.goldendisplays.com sitesinden satın alma ve diğer işlemleri yapabilirsiniz. Üye olduğunuzda Golden Displays’in kişisel bilgilerinize ulaşmasına ve aşağıda belirtildiği şekilde bu bilgilerin işlenmesine onay verirsiniz.

Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen Golden Displays sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Golden Displays aşağıda belirtilen genel ve özel koşulları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. goldendisplays.com’u ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz ileride değişebilecek üyelik ve kullanım şartlarını görmeniz açısından önemlidir.

Siteyi kullanırken güncel üyelik koşullarını incelemeniz sizin sorumluluğunuzda olup, güncel üyelik koşullarına onay verdiğiniz kabul edilmektedir.

Üyelik Sözleşmesi

Taraflar

a) goldendisplays.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Golden Reklam Organizasyon Film San ve Tic Ltd Şti (“SATICI”) Maltepe Mah. Fazılpaşa Çıkmaz Sok. No: 8 Kat: 1 Zeytinburnu / İstanbul – Türkiye (Bundan böyle “www.goldendisplays.com” olarak anılacaktır).

b) goldendisplays.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Golden Reklam Organizasyon Film San ve Tic Ltd Şti’nin sahip olduğu internet sitesi www.goldendisplays.com ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3- Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.goldendisplays.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Golden Reklam Organizasyon Film San ve Tic Ltd Şti ‘nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Golden Reklam Organizasyon Film San ve Tic Ltd Şti tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Golden Reklam Organizasyon Film San ve Tic Ltd Şti ‘ne karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Golden Reklam Organizasyon Film San ve Tic Ltd Şti ‘nin sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.goldendisplays.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.goldendisplays.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.goldendisplays.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Golden Reklam Organizasyon Film San ve Tic Ltd Şti ‘yle hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Golden Reklam Organizasyon Film San ve Tic Ltd Şti ‘nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Golden Reklam Organizasyon Film San ve Tic Ltd Şti, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.goldendisplays.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Golden Reklam Organizasyon Film San ve Tic Ltd Şti ‘den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Golden Reklam Organizasyon Film San ve Tic Ltd Şti’ni bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Golden Reklam Organizasyon Film San ve Tic Ltd Şti ‘nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Golden Reklam Organizasyon Film San ve Tic Ltd Şti ‘nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Golden Reklam Organizasyon Film San ve Tic Ltd Şti ‘nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.goldendisplays.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Golden Reklam Organizasyon Film San ve Tic Ltd Şti mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar  üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Golden Reklam Organizasyon Film San ve Tic Ltd Şti tarafından www.goldendisplays.com  internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. Golden Reklam Organizasyon Film San ve Tic Ltd Şti kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Golden Reklam Organizasyon Film San ve Tic Ltd Şti, üyenin www.goldendisplays.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13. www.goldendisplays.com’a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında  www.goldendisplays.com  ve Golden Reklam Organizasyon Film San ve Tic Ltd Şti iştiraki olan tüm şirketler tarafından  kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler  ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.  Üye, www.goldendisplays.com  ’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin  yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Golden Reklam Organizasyon Film San ve Tic Ltd Şti  iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, www.goldendisplays.com  ve Golden Reklam Organizasyon Film San ve Tic Ltd Şti iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece  üyeliği sona erdiğinde de  verilerin toplanmasına, Golden Reklam Organizasyon Film San ve Tic Ltd Şti iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, www.goldendisplays.com  ve Golden Reklam Organizasyon Film San ve Tic Ltd Şti iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği  sürece www.goldendisplays.com  ve  Golden Reklam Organizasyon Film San ve Tic Ltd Şti iştiraki olan tüm şirketlerin  kendisi ile  internet, telefon, SMS,  vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması,  paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve www.goldendisplays.com  ve Golden Reklam Organizasyon Film San ve Tic Ltd Şti iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini www.goldendisplays.com ’un müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine  iletebilir.

3.14. www.goldendisplays.com , üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya www.goldendisplays.com  ’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) www.goldendisplays.com  ve www.goldendisplays.com  web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15. www.goldendisplays.com  web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.goldendisplays.com  web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. www.goldendisplays.com  , sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.goldendisplays.com  web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. www.goldendisplays.com  , üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, www.goldendisplays.com  ‘a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19. www.goldendisplays.com , iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Benim Sayfam” bölümündeki “Tercihlerim” kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

4- Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya www.goldendisplays.com  tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. www.goldendisplays.com  üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5- İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6- Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Bize Yazın

Şu an online değiliz, email yollarsanız mümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz.

Okunmuyor mu? Metni değiştir. captcha txt
0

Yazmaya başla ve aramak icin enter tuşuna bas